bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Publikacja informacji o spółce Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. jest zgodna Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

www.wm.wroc.pl

AktualnościOpublikował: Rafał Bernasiński
Publikacja dnia: 10.10.2016
Podpisał: Rafał Bernasiński
Dokument z dnia: 08.01.2015
Dokument oglądany razy: 57 156